Sociale klausuler - Konghøjgaards hjemmeside

Go to content

Main menu:

Om skolen

Handlingsplan vedrørende sociale klausuler

Formål:

At få integreret ansatte på særlige vilkår, specielt fleksjob og skånejob i god balance i
forhold til de ordinære medarbejder.
At forbygge nedslidning og fastholde nuværende medarbejdere.
Persongruppe:
Ud over deltagere jf. lov om produktionsskoler, eller deltagere i forløb tilrettelagt
som uddannelsesforløb, arbejdsprøvning, forrevalidering og jobtilbud, vil skolen
tilstræbe, som minimum at opfylde lovens krav, så skolens samlede årsværk besættes med personer med varigt nedsat arbejdsevne.
Medarbejdere der beskæftiges efter særlige vilkår ansættes efter de for området
gældende bestemmelser og overenskomster.
Stillinger der oprettes på særlige vilkår skal forinden godkendes af dels skolens
bestyrelse og dels på medarbejdernes personalemøde.
Det tilstræbes, at alle ansatte på særlige vilkår kan tilbydes det, for dem, nødvendige så de kan udfylde deres plads.
Forebyggelse:
Gennem skolens arbejdsmiljøpolitik sikres et miljø der forhindre fysisk eller psykisk
nedslidning af de ansatte.
I forhold til medarbejderes længerevarende sygdom følges de af skolens vedtagne
regler herfor, specielt henledes opmærksomheden pa afsnit om fastholdelse af
medarbejdere der ikke længere kan bestride et fuldtids ordinært arbejde.

Bestyrelsen Kongshøjgaard marts 2004.

 
 
 
Back to content | Back to main menu