Organisation - Konghøjgaards hjemmeside

Go to content

Main menu:

Om skolen

Skolens organisasion


Klik på billedet for at se skolens organisation

Skolens ledelse
Bestyrelsen er produktionsskolens øverste myndighed. Bestyrelsens sammensætning, pligter og ansvar fremgår af de til enhver tid gældende vedtægter og love for produktionsskolen.
Forstanderen har det pædagogiske og administrative ansvar.
De ansatte har ansvaret for den teoretiske og praktiske afvikling af forskellige specielle ansvars- områder i den daglige produktionsskolevirksomhed.
De ansatte er budgetansvarlige for deres afdeling.


Elevråd:
Hvert værksted vælger en repræsentant til elevrådet. Elevrådet kan fremkomme med ideer til forbedringer, ideer til arrangementer på og uden for skolen.
En repræsentant for eleverne kan deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.
Sikkerhedsorganisationen:
Skolens sikkerhedsorganisation har følgende sammensætning:
To medarbejderrepræsentanter samt skolens forstander. Værkstedslederne har ansvaret for sikkerheden på værkstederne i samarbejde med sikkerheds-
organisationen. Der afholdes 3 årlige møder i sikkerhedsorganisationen.
Forstanderen er formand i sikkerhedsorganisationen


Efteruddannelse:
Kurser/efteruddannelse vægtes højt. Der kan veksles mellem teoretisk og praktisk efteruddannelse. Medarbejderne deltager i kurser arrangeret af PS-Nord og i andre kurser efter behov.
Målet med efteruddannelse/personaleudvikling er at sikre, at de faglige og menneskelige ressourcer hos medarbejderne udnyttes bedst muligt til gavn for både elever, skolen og den enkelte medarbejder.

 
 
Back to content | Back to main menu